НТБ Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. В. Лазаряна

 

Науково-технічна бібліотека Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту прагне стати інформаційним інтелект-центром для своїх користувачів. Так, найбільш затребуваною послугою користувачів у 2012-2013 рр. стала принципова нова, креативна і перша в Україні діяльність НТБ щодо поширення результатів наукових досліджень університету у міжнародному інфопросторі та інтеграції наукових публікацій у світові інформаційні системи (у т.ч. – науково-метричні БД). З цією метою бібліотекарями було започатковано та реалізовано ряд напрямків, які відображують нову бібліотечну філософію з надання повних текстів у відкритому доступі (режим 24 х 7) – «Бібліотека без кордонів»:

І. Створено електронний репозитарій ДНУЗТ, який інтегровано:
- у міжнародну універсальну платформу репозитаріїв відкритого доступу ROAR (Registry of Open Access Repositories, ROAR ID:3288);
- до мультидисциплінарної довідкової системи репозитаріїв відкритого доступу OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories,OpenDOARID2667);
- до національної системи відкритих цифрових архівів Simple Search Metadata in open Ukraine archives.

ІІ. Створено систему сайтів наукових періодичних видань університету (об’єднує 7 сайтів), «Електронні журнали ДНУЗТ».

ІІІ. Реалізовано модель «Бібліотека як співвидавець електронної наукової періодики». Надаючи технічну платформу, координуючи рух електронних статей у видавничих процесах (автор – редактор – рецензент), надаючи послуги перекладачів та фахівців з авторського права, формуючи та зберігаючи цифрові архіви статей, здійснюючи менеджмент періодичних видань, бібліотека є співвидавцем 2-х фахових електронних наукових журналів: «Наука та прогрес транспорту. Вісник ДНУЗТ» та «Антропологічні виміри філософських досліджень».

IV. Інтегровано «Наука та прогрес транспорту. Вісник ДНУЗТ» «Антропологічні виміри філософських досліджень» до світових наукових інформаційних систем:
- до міжнародних каталогів періодичних видань: UlrichswebTM GlobalSerialsDirectory та OCLC-WorldCat;
- до науково-метричнихсистем: DOAJ, Google Scholar, Polish Scholarly Bibliography, eLIBRARY.ru, Index Copernicus, CiteFactor;
- до світових агрегаторів наукових інформаційних ресурсів DRIVER, BASE, Academic Journals DataBace;
- до бібліотечнихколекційвпливових університетів світу та національних бібліотек різних країн.

Щодо Електронного каталогу НТБ, то його обсяг складає близько 160 000 бібліографічних записів, у тому числі за цей рік було додано 24 100.

Одним із засобів щодо максимально повного задоволення інформаційних потреб університетської спільноти є можливість надання користувачам повних текстів документів у режимі віддаленого доступу. Саме тому, заслуговує на особливу увагу реалізація єдиного в Україні галузевого проекту (залізничний транспорт) з оцифрування видань ХІХ - поч. ХХ ст., створення тематичної колекції «Залізнична україніка» та її представлення у вільному доступі на сайті бібліотеки.

Протягом 2011-2013 рр. було оцифровано майже 100 документів. Це – різноманітні видання (підручники, конспекти лекцій, наукові журнали, численні звіти та інструкції) з підготовки службовців для залізниці, книги з історії паровозобудування за 100 років, про розвиток міжнародних відносин у цій області, довідкову літературу, а також праці Інституту Інженерів шляхів сполучення імператора Олександра І з 1884 р. та інші.

Також бібліотека активно приймає участь у численних проектах, пов’язаних із впровадженням нових інформаційних технологій та організацією нових послуг. Прикладом цього є створення рекламного відеоролика «5 ПРИЧИН, ЧТОБ СТАТЬ ЧИТАТЕЛЕМ НАШЕЙ БИБЛИОТЕКИ».