Бібліотека ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

 

Досягнення Бібліотеки ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” у 2013 році:

поповнення електронного каталогу 26 107 бібліографічними записами;

презентовано інформаційний ресурс «Економічний олімп» на сайті бібліотеки. В його основу покладено матеріали з бібліографічного покажчика «Економічний олімп: лауреати Нобелівської премії з економіки 1969-2009 рр. : бібліогр. покажчик / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; уклад.: Т. О. Коноваленко, Р. О. Вайтешонок, І. Ю. Бойко ; наук. ред. Т. В. Куриленко. – К. : КНЕУ, 2010. – 219 с.». Як і покажчик, база формується за матеріалами фонду бібліотеки КНЕУ . База надає користувачам інформацію про праці лауреатів Нобелівської премії з економіки, що присуджуються починаючи з 1969 року. Робота по наповненню бази проводиться постійно співробітниками бібліотеки;