Ретроконверсія як необхідний етап при автоматизації робочих процесів

 

У минулому нашому зверненні до вас, компанія «Електронні архіви України» виклали своє бачення зі створення електронного довідкового апарату бібліотеки, детально зупинившись на рішенні «Імідж-каталог».

Наступним етапом у створенні повноцінної електронної бази з можливістю здійснення пошуку є ретроконверсія каталогу– переведення текстових даних карток з графічного вигляду у цифровий машиночитаний формат.

 Чому компанія «ЕЛАУ»:

  • Наявність першого в Україні Центру обробки даних, який було створено  компанією у 2012 році. Ця онлайн-платформа, використовуючи новітні ІТ-розробки ЕЛАУ, дає можливість залучити дистанційно до виконання робіт з індексації велику кількість осіб, тим самим дозволивши реалізувати швидке та якісне формування записами баз даних.

Результат: оперативне виконання робіт будь-якого об’єму, за рахунок можливості залучення необхідної кількості операторів для реалізації завдання.

  • Індексація образів карток здійснюється згідно заданих полів, набір, зміст і кількість яких визначаються Замовником.

Результат: можливість формування технічного завдання адаптованого до потреб бібліотеки.

  • Розробки компанії дозволяють використовувати технології ретроконверсії, що максимально автоматизують процес вводу інформації оператором. Зокрема автоматична перевірка на: відсутність дублів, орфографію, наявність подвійних пробілів, перевірка функціонування посилання на образ документа та ніше.

Результат: стислі строки виконання робіт за рахунок швидкості та ефективності формування бібліографічних записів.

  •  Досвід реалізації даних робіт у співпраці з провідними бібліотеками та іншими установами країни.

Результат: використання результатів роботи у діяльності установ, з підвищенням її ефективності та оптимізації робочих процесів

Результат: завантаження  інформації з бібліотечних карток у вигляді записів бази даних відповідного формату у будь-яку автоматизовану бібліотечну систему.

З реалізованими проектами компанії "ЕЛАУ" та її партнерами по виконанню робіт з ректроконверсії, ви можете ознайомитись тут...